ما باید با هم متحد شویم و اجازه ندهیم

دشمن بین ما اختلاف بیندازد ، اصلاُ ما اختلافی نداریم

همه ما مسلمانیم با بهترین دین و کتاب که راه زندگی و آخرت را به ما نشان می دهد

. دشمن با سوء استفاده از مذهب می خواهد اهداف خود را پیش ببرد و به امت اسلامی ضربه بزند و خودش کنار ایستاده و به ما بخندد

یعنی ما اینقدر نادان هستیم که دین خود را به اسرائیلی کثیف و آمریکایی سلطه گر بفروشیم و در پیش خدا شرمنده شویم ؟

نه ما باید آگاه باشیم و نقشه دشمن را مهندسی معکوس کنیم . موفق باشید برادران شیعه و اهل سنت

منبع : سنی واقعی کیست؟ |اعتقاد شیعیان این هست باید دررفتاربا سنی مهربان باشیدبا اینکه اعتقادات اهل سنت را منطقی و درست نمید
برچسب ها : دشمن